PETROL VE GAZ ARAMA ÜRETİM

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, enerji zengini Hazar, Orta Doğu Bölgeleri ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmektedir. Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip olan üretici ülkeler ile, en büyük tüketiciler arasında bir noktada yer alan Türkiye, stratejik anlamda çok önemli bir konuma sahip bulunmaktadır.


​​​​​​​​​​​Çalık Enerji Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Grubu, Türkiye ve yurtdışında petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu alandaki çalışmalarına, 2003 yılında Türkmenistan’da sondaj servis hizmetleriyle başlamıştır. Bu kapsamda Türkmenistan Milli Petrol şirketi Turkmenneft’e Körpece, Akpatlavuk ve Güney Yolöten sahalarında toplam 27 adet yüksek basınç yüksek sıcaklığa sahip petrol ve gaz kuyularının sondajını tamamlamıştır.

Çalık Enerji Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Departmanı, Türkiye’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine 2006 yılında Trakya Bölgesi’nde aldığı 2 adet arama ruhsatı ile başlamıştır. Türkiye'de geliştirmiş olduğu projelerin dışında, Çalık Enerji aynı zamanda zengin hidrokarbon ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan komşu ülkelerde de faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Türkiye’de toplamda 11 arama ve 1 işletme ruhsatına sahip olan Çalık Enerji, arama ve üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye’de arama çalışmaları için 2010 yılında Kanadalı “Anatolia” şirketi ile stratejik ortaklık yapılmıştır. Bu ortaklık kapsamında, ruhsatlarda toplamda 718 km 2D ve 217,5 km²lik 3D sismik veri toplama dışında, gerekli görülen yerlerde jeolojik arazi çalışmaları yapılmıştır. Sismik veri ve jeolojik değerlendirmeler sonucunda belirlenen yapılar birer arama kuyusu ile test edilmiş ve dünya ortalamasının üzerinde bir oranla petrol keşifleri gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumda Batı Çalıktepe ve Güney Çalıktepe petrol sahalarından 5 kuyudan, toplamda ortalama 950 varil/gün petrol üretimi sağlanmaktadır. 2010 yılında keşfi yapılan Batı Çalıktepe-3 Tespit Kuyusu'nun sahasının ekonomik üretime geçirme amaçlı çalışmalar devam etmektedir.

2016 yılı son çeyreğinde stratejik ortaklık sağlanılan “Amerikan High Power Petroleum” şirketi ile özellikle Cudi ve Bismil ruhsatları (geleneksel olmayan rezervuar) üzerine arama çalışmaları devam etmektedir. Cudi ruhsatlarında belirlenen yapıların arazi, sismik ve typhoon teknolojisi ile en iyi şekilde değerlendirilmesi ve birer arama kuyusu ile test edilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı ruhsatımızda arama faaliyetleri devam etmektedir. Yapılan ofis, yüzey jeolojisi, jeolojik arazi çalışması, çevre kuyu verileri ve mevcut sismiklerin bilgisi ışığında, ruhsat içerisindeki yapılar belirlenmiş ve en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Belirlenen yapıların önümüzdeki yıllarda birer arama kuyusu ile test edilmesi planlanmaktadır.

Urfa ruhsatlarında ise arama çalışmaları arama fazında devam etmektedir. 2012 yılında Çalık Enerji tarafından açılan Güvenir-1 arama kuyusu, mevcut sismik veriler ve çevre kuyu verileri kullanılarak, en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Sahanın potansiyeli, belirlenen yapılar birer arama kuyusu ile test edilerek belirlenecektir.

Çalık Enerji, Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplamda 11 kuyu açmış olup, bunların 5 tanesinde yüksek kaliteli petrol üretimine devam etmektedir. Geçici olarak çalışmalara ara verilen kuyularda, ekonomik üretime geçirme çalışmaları devam etmektedir.

GELİŞTİRME VE ÜRETİM FAALİYETLERİ

Çalık Enerji, 2006 ve 2017 yılları arasında yapmış olduğu arama ve üretim faaliyetleriyle, bu alanda dünyanın en büyük yatırımcıları arasındaki güçlü konumunu sürdürmektedir. Türkiye’de ve Türkmenistan'da çeşitli projeler tamamlayan Çalık Enerji, Türkiye'nin hidrokarbon ve doğal gaz açısından zengin olan komşu ülkelerinde de petrol ve gaz alanında operasyonlar gerçekleştirmeye odaklanmıştır.

Diyarbakır ve Mardin şehirleri arasında yer alan AR/ÇPA/4494, AR/ÇPA/44945 hak sıra nolu, %100 Çalık Petrol Arama & Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait ruhsatlarda, Batı Çalıktepe ve Güney Çalıktepe petrol sahalarında, 5 kuyudan  40 API petrol üretimine devam edilmektedir. Mevcut durumda Batı Çalıktepe petrol sahasında 2 kuyudan, Güney Çalıktepe petrol sahasında ise 3 kuyudan petrol üretimi devam etmektedir. 10.03.2016 tarihinde gerçekleşen keşfin akabinde de Güney Çalıktepe Sahası petrol üretimine başlamıştır. Her iki sahada çalışan toplam 5 kuyudan bugüne kadar 260.000 varil  petrol üretimi gerçekleşmiştir.