İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

​​​​​​​​​​​İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Çalık Enerji Yönetimi, tüm petrol,​ gaz ve enerji projelerinde; güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmayı, olu​msuz çevresel etkileri ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi taahhüt eder.


Çalık Enerji bu taahhüdünü yerine getirmek için, tüm faaliyetlerinde ve her durumda aşağıdaki ilkelere riayet eder :

  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma, Çalık Enerji'nin tüm faaliyetlerinin birincil önceliğidir.
  • Müşteri ve sözleşme şartlarına, yasal şartlara, ISO ​9001 , ISO 14001 ve OHSAS 18001 standardı ile ilgili diğer standartlara ve Çalık Enerji Prensiplerine uymak,
  • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak, yaralanmalar ve meslek hastalıklarını önlemek ve çevreyi korumak,
  • İş sağlığı güvenliği ve çevre uygulamalarında sürekli gelişimi sağlamak için; iş sağlığı güvenliği ve çevre performansını gözden geçirmek,
  • Tüm çalışanlar, paydaşlar ve müşterileri İş sağlığı güvenliği ve çevre faaliyetlerinde karar sürecine dâhil etmek.

Tüm Çalık Enerji çalışanları ve Çalık Enerji adına faaliyette bulunan personeller, yukarıdaki prensiplerle uyumlu olarak, “ 0 kaza felsefesini “ sürdürmek ve çevreyi korumak adına, faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli şekilde yürütmekten sorumludurlar.

Bu Politika, Çalık Enerji çalışanları​ ve Çalık Enerji adına faaliyette bulunan taşeronlar ve tedarikçilerle paylaşılacak ve politika Çalık Enerji’nin kontrolü altında olan ve Çalık Enerji adına faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda duyurulacaktır.

Genel Müdür
Osman Saim DİNÇ