İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

ÇEVRE & İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Çalık Enerji, petrol, gaz ve enerji sektörlerinde, kaliteli, yaratıcı, çevreye ve insana duyarlı projeleri ile tanınır. Hizmetlerini sürekli geliştirerek ve paydaşlarını sürekli bilgilendirerek değer yaratı​​r.


Çalık Enerji olarak,

Liderlik ve Taahhüt

 •  İSGÇ ve bu alandaki sosyal sorumlulukların birer değer olarak ele alınması,
 •  Sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması,
 •  Görev ve sorumlulukların belirlenmesi, paylaşılması,
 •  Her çalışanın İSGÇ adına yapabileceklerinin destekl​enmesi,
 •  Sıfır kaza hedefine olan inanç, çevre kirliliği ve mesleki hastalıkların önlenmesine yönelik kararlılık,
 •  Şantiye ve çalışma ortamları için gerekli kaynakların temin edilmesi, güvenli çalışma alanları oluşturulması

Risk Yönetimi

 •  Risk tabanlı düşünce sisteminin oturtulması,
 •  Önleyici tutumların izlenmesi,
 •  Acil durum risklerinin değerlendirilmesi ve azaltmaya yönelik faaliyetler geliştirilmesi,
 •  Tüm tehlikelerin risklerin, çevresel ve sosyal etkilerinin belirlenmesi,
 •  Muhtemel acil durum ve kazaların belirlenmesi

Planlama

 •  İç ve dış hususların belirlenmesi,
 •  Risklerin ve fırsatların belirlenmesi,
 •  İSGÇ hedeflerinin belirlenmesi ve ilgili taraflarla paylaşılması,
 •  Gerek ülkemizde gerekse faaliyet gösterilen diğer ülkelerde geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum gösterilmesi,
 •  Hedeflere ulaşmak için uygun KPI’lar hazırlanması

Yetkinlikler

 •  Çalışanların İSGÇ politikası konusunda bilgilendirilmesi, katkı sağlamaya teşvik edilmesi,
 •  İSGÇ eğitimlerinin sağlanması,
 •  Çalışanların İSGÇ farkındalıklarının arttırılması

Uygulama

 •  Tüm faaliyetlerin İSGÇ yönetim sistemi ile uyumlu olarak sürdürülmesi,
 •  Doğal kaynakların verimli kullanılması,
 •  Güvenli teçhizatlara yatırım yapılması,
 •  Acil durumların yönetilmesi, acil durumlarla ilgili tatbikatlar yapılması

İzleme ve Gözden Geçirme

 •  İSGÇ hedeflerinin ve KPI’ların izlenmesi,
 •  Yönetimin Gözden Geçirme girdileri olarak ele alınması,
 •  Alt yüklenicilerin İSGÇ performanslarının değerlendirilmesi,
 •  Kazanılan kurumsal bilginin paylaşılması

Sosyal Sorumluluklar

 •  Projelerden etkilenen topluluklarla iyi ilişkiler kurulması ve İSGÇ farkındalıklarının arttırılması,
 •  Doğadan kaybettirdiğimizi kazanmak için sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülmesi

başlıklarını önemsemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Bu politika, ÇALIK ENERJİ çalışanları ve ÇALIK ENERJİ adına faaliyette bulunan taşeron ve tedarikçilerle paylaşılacak, politika; ÇALIK ENERJİ'nin kontrolü altında olan ve ÇALIK ENERJİ adına faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda duyurulacaktır.

Genel Müdür
 Onur YÜCEKAL