İNSAN KAYNAKLARI

​​​​​​​​​Çalışma Arkadaşları Arıyoruz.

Çalık Enerji olar​​​ak hedefimiz, odaklandığımız iş alanlarında, girişimciliğiyle ve saygınlığıyla tanınan itibarlı bir Dünya şirketi olmaktı​r. Bu vizyonda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız aşağıd​aki esaslara dayanmaktadır:

İnsan Kaynakları olarak, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir. İşe yeni alınan her personel Çalık Enerji’nin vizyonuna, misyonuna ve organizasyon yapısına uyumunu sağlayacak kural ve prosedürlerden haberdar edilmek, işine hâ​kim hale getirerek çalışmaya başlatılmak için Oryantasyona Eğitimine tabi tutulur.


İnsan Kaynakları Politikamız

 • Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin ve etkili bir organizasyon oluşturmak,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayların şirketimiz bünyesine kazandırılmasını sağlamak,
 • Şirketimizin politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak,
 • Çalışanlarımızın verimliliğini arttırmak amacıyla, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak temel ilkelerimizdir.
 • Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin ve etkili bir organizasyon oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanakları sağlayan profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel yetkinliklerini güncel tutarak, eğitim ve gelişimlerini yaşam boyu sürdürebilmelerini sağlamak,
 • Hedeflerimizin ve geleceğimizin devamlılığı için, birer mentor olacak, değişimi yönetecek liderlerimizi şirket içinden yetiştirmek,
 • Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak. 

 • Bizi Takip Edin