ELEKTRİK ÜRETİM

Artan talebi karşılayabilmek için, 2030 yılına kadar Türkiye enerji sektöründe yaklaşık 260 milyar doların üzerinde bir yatırıma ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'nin hızla artan enerji ihtiyacını mevcut üretim tesisleri karşılamakta yetersiz kalacağı için, üretim tesislerinin artması, enerji kaynaklarının, teknolojinin ve altyapının dikkatli bir biçimde çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Avantajlı konumu ve koşulları sayesinde Türkiye, su, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip durumdadır.


​​​​Çalık Enerji olarak biz, ulusal enerji piyasasının koşullarının farkındayız. Kendimizi bu pazarda önemli bir oyuncu olmaya ve pazardaki büyümeden doğacak fırsatları yakalamaya adamış bulunmaktayız.

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle beraber elektrik tüketim ihtiyacı da artmaktadır. Elektrik tüketiminin EPDK’nın sunduğu rapora göre, 2020 yılında yüksek senaryoya göre, yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh'e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357 TWh'e ulaşması beklenmektedir. Bu beklentinin karşılanması da elbette ki yeni tesislerin devreye alınması, enerji verimliliği, elektrik sistem altyapısının güçlendirilmesi ve eski tesislerin de daha verimli çalıştırılmaları ile sağlanacaktır.

Elektrik sektöründe sinerji yaratmanın bir parçası olarak, hem yurt içinde hem de sınırlarımızın dışında elektrik ticareti yapmak, işimizin önemli bir parçası olacaktır. Çalık Enerji; sınır ötesi elektrik ticaretinde etkin olan ve Çalık Enerji Grubu'na bağlı şirketlerin üretim ve dağıtım alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile özel amaçlı bir şirket kurmuştur.

Üretim kaynaklarının dengeli bir portföy içerisinde geliştirilmesi, değer zinciri entegrasyonundan sinerjiyi, başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin ilk adımıdır. İşte tam da bu nedenle, Çalık Enerji işletmede olan toplam 103 MW'lık hidroelektrik, rüzgar ile güneş enerji santralleri portföyü dışında, Türkiye ve hedef ülkelerde 1.000 MW’dan fazla enerji yatırımı projesi geliştirmeye devam etmektedir.