EPC

Çalık Enerji bugün aşağıdaki hususlarda her çeşit EPC hizmetini rahatlıkla sunabilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır.
• Kombine Çevrim Santralleri
• Kombine Isı ve Güç Santralleri
• Pompa İstasyonları
• Kompresör İstasyonları
• Şalt Sahaları, Yüksek Gerilim Yardımcı İstasyonları, Yüksek Gerilim Nakil Hatları
• Petrol ve Gaz Alanları için Kıyı Yüzey Tesisleri
• Gaz ve Petrol Boru Hatları

Projelerin gerçekleştirilmesinde, gelişmiş telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve program altyapısının kullanılması işlerin başarıyla tamamlanmasını mümkün kılan önemli bir unsurdur. Bunun bilinci ile Çalık Enerji şantiye sahaları ile yönetim merkezleri arasında uygun iletişim altyapısını oluşturmaktadır. Yatırım kaynak yönetim programı, SAP ve diğer özel yazılımlar, şirkete, teknik ilerleme ve programın yanı sıra, projenin gerçekleştirilmesindeki finansal performansın takibi için de yeterli olanak sağlamaktadır.

Mitsubishi, General Electric, Alstom, ABB gibi tanınmış firmalarla yapılan işbirlikleri, EPC kapasitesinin geliştirilmesinde ve EPC direktörlüğünün örgütsel yapılanması konusunda büyük katkı sağlamıştır.


​​​​​​​​Çalık Enerji, Tür​​kmenistan’da on ​enerji santrali, bir enerji iletim/dağıtım tesisi ve iki şalt sahası projesinde EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) müteahhidi olarak hizmet vermiştir. Bu projelerde General Electric ile yapılan stratejik ortaklık sonucunda, gaz yakıtlı enerji projelerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir bilgi birikimi ve deneyim elde edilmiştir. Çalık Enerji, Türkmenistan’da hizmet vermiş olduğu işlerdeki tecrübe birikimini ağırlıklı olarak tedarik, lojistik ve inşaat alanlarında kazanmıştır. Kendi bünyesinde bir mühendislik birimi de kuran Çalık Enerji, kapasitesini ve kaynaklarını mühendislik faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Bu sayede müşterilerine her türde daha rekabetçi hizmet sunmaya başlamıştır.

Türkmenistan'a ek olarak Çalık Enerji, Gürcistan’da 230MW kurulu güçteki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesinde  EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) müteahhidi olarak hizmet vermektedir. Tiflis’in 45km güneyinde yer alan ve yaklaşık 47 bin m2 proje alanına sahip bu tesis, Gürcistan’da gerçekleştirilen en yüksek yatırım bedeline sahip projedir. Gürcistan’daki en yüksek verime sahip ​olan santralin, yıllık enerji üretiminin 1,83 milyar kilowatt-saat olması hedeflenmektedir.Çalık Enerji, 2014 yılı Ekim ayı itibarı ile, Gürcistan'daki yatırımlarına iki adet hidro elektrik santrali eklemiş durumda olup, 71 MW Alpana HES ve 153 MW Sadmeli HES yapım ve işletmesine hak kazanmıştır. Toplam olarak 1 milyar kilowatt saat elektrik üretecek, yatırım bedeli 500 milyon USD olan projelerin 2020 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır.​ Proje kapsamında müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek için bünyesinde mühendislik birimini de kuran Çalık Enerji, şu anda Gürcistan’daki en büyük EPC müteahhidi durumundadır.

Çalık Enerji Libya'nın El Khums şehrinde 526 MW'lık Basit Çevrim Elektrik Santrali projesinin yapımını anahtar teslim üstlenmiştir. 526 MW'lık El Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali Libya'nın Başkenti Tripoli'nin 100 km doğusunda, El Khums şehrinde inşa edilecektir. Santral anahtar teslim olmak üzere mühendislik, inşaat, montaj, testler, devreye alma gibi işler dahil tamamını Çalık Enerji'nin anahtar teslim üstlendiği bir projedir. Santralde 2 adet 265 MW'lık General Elektrik marka tribünler kullanılacaktır. Ayrıca proje kapsamında jeneratörler, trafolar, yakıt tankları, 1 adet gelişmiş doğalgaz basınç arttırıcı sistem, şalt merkezi, yangın sistemleri, idari binalar ve kontrol binalarından inşa edilecektir. Proje 14 ayda tamamlanacak olup yaklaşık 500 kişi istihdam edilecektir.

Irak'ta ise Kerbela şehrinde 1250 MW kapasiteli Al-Khairat ve Musul şehrinde 750 MW kapasiteli Nainawa Elektrik Santrallerinde elektrik üretimine başlanmıştır. Bu santraller Irak'ın en büyük elektrik santralleri olarak yılda toplam 15 milyar KWh elektrik üretecek ve Irak nüfusunun üçte birine hizmet verecektir. Bu projeler Irak'taki mevcut kapasitenin %20'sini oluşturacaktır. Bu da tek firma tarafından eş zamanlı hizmete sunulacak en yüksek kapasitedir. Nainawa ve Al-Khairat projeleri Ortadoğu'nun en büyük kapalı devre şalt sahasına sahiptir. Al-Khairat Elektrik Santrali Projesi, 1250 MW'lık kurulu güce sahip olup, Çalık Enerji'nin ve IRak'ın en büyük Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesidir. Ortadoğu'nun en büyük GIS'ına sahiptir(400kV ve 132 kV). Doğalgaz, dizel yakıt ve ham petrol olmak üzere üç yakıt türü ile çalışabilme kapabilitesine sahiptir. Toplam 10 türbinden oluşan Al-Khairat Elektrik Santrali projemizde 10.2013 tarihinden itibaren 10 türbinin tamamından elektrik üretimi sağlanmaktadır.  Irak'ın sahip olduğu en büyük santralinin 2,5 yıl gibi kısa sürede hiçbir çalışanımıza zarara gelmeden tam kapasite elektrik üretir hale getirilmesi Çalık Enerji adına bir gurur kaynağıdır.