KALİTE POLİTİKASI

​​​​KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalık Enerji, enerji sektöründe kaliteli, yaratıcı, çevreye ve insana duyarlı projeleri ile tanınır. Hizmetlerini sürekli geliştirerek ve paydaşlarını sürekli bilgilendirerek değer yaratır.


Çalık Enerji olarak,

Müşteri Odaklılık ve Geri Bildirim

 •  Gereksinimler ve göstergeler konusunda müşteri ile uyumlu olmak,
 •  Müşterinin endişe ve fikirlerine hızlıca yanıt vermek,
 •  Müşteri memnuniyetini arttırmaya odaklanmak,
 •  Uygulanabilir gereksinimleri karşılamak,

Liderlik ve Yönetim

 •  Kalite sorunlarını tespit eden personeli desteklemek,
 •  Açık ortamı sürdürmek,
 •  Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek,
 •  Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için sorumluluk almak,
 •  Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk bazlı düşünmeyi teşvik etmek,

Süreçler ve Prosedürler

 •  Etkili prosedürler, süreçler ve eğitimler uygulamak,
 •  Kültür ile bir bütün haline gelmiş süreçlere bağlılık göstermek,
 •  Prosedürleri zamanında geliştirmek,
 •  Süreçleri geliştirmek için geri bildirim verilmesini desteklemek,
 •  Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

Şeffaflık

 •  Sorgulayıcı davranış sergilemek,
 •  Sorunları şeffaf bir yaklaşım ile ele almak,
 •  Kalite ile ilgili kuşku olması halinde işi durdurmayı teşvik etmek,
 •  Kalite sorunlarını tespit etme ve çözme konusunda çalışanları teşvik etmek,

Yetkinlendirme

 •  Maliyet veya iş programı endişesiyle kaliteden ödün vermemek,
 •  Çalışanları yaptıkları işin kalitesiyle gurur duymak ve sorumluluk almaya, kalite ile ilgili endişelerini raporlamaya ve geri bildirim vermeye teşvik etmek,

İzleme ve İletişim

 •  Problemleri kararlı bir şekilde araştırmak ve raporlamak,
 •  Sorunları zamanında çözmek,
 •  Kalite göstergelerini kontrol etmek,
 •  Kazanılan deneyimleri ve en iyi uygulamaları kurumsallaştırılmak üzere paylaşmak,

Bilgi ve Sürdürülebilirlik

 •  Kurumsal bilgiyi ve kurum kültürünü korumak ve sürdürmek, varlıklarına değer vermek ve onları korumak, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik etmek ​ ​başlıklarını önemsemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Bu politika, ÇALIK ENERJİ çalışanları ve ÇALIK ENERJİ adına faaliyette bulunan taşeron ve tedarikçilerle paylaşılacak, politika; ÇALIK ENERJİ'nin kontrolü altında olan ve ÇALIK ENERJİ adına faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda duyurulacaktır.

Genel Müdür
 Onur YÜCEKAL