Çalık Enerji

GÜNEY ÇALIKTEPE-2 TESPİT KUYUSU SONDAJI TAMAMLANDI


Diyarbakır-Mardin illeri arasında, Bismil ilçesinin güneyinde Savur ilçesinin ise kuzeyinde bulunan, Güney Çalıktepe-2 Tespit Kuyusu sondajına 17.12.2016 tarihinde başlanılmış ve 20.01.2017 tarihinde 35 günde planlanan süreden 15 gün önce bitirilmiştir. Petrol içeren Bedinan kum katmanlarına beklenildiği gibi 2.220 m derinlikte girilmiş ve sondaj 2.272 m derinliğe kadar devam etmiştir. Güney Çalıktepe-2 kuyusunda sondaj sırasında Bedinan kumtaşı seviyelerinde oldukça yüksek gaz okumaları gözlenmiş, bu okumaların gözlemlendiği aralıkta yapılan petrofizik değerlendirme sonuçları da, bu gaz değerleri ile uyumlu çıkmıştır.

Yaptığımız değerlenirmelerde petrollü olan zonun kalınlığı net 20 m olarak gözükmektedir. Bu kalınlık bugüne kadar gerek bizim açtığımız Bedinan kum katmanı hedefli petrollü kuyulardan, gerekse Türkiye'de açılmış Bedinan kum  katmanlı tüm petrollü kuyulardan kalınlık olarak  en fazla olanıdır. Bu sonuçlara paralel olarak yapılan kuyu tamamlama çalışmaları neticesinde Güney Çalıktepe-2 kuyusu 04.02.2017 tarihinde günlük 550 varil/gün ile artezyen ve susuz olarak üretime alınmıştır. 

Çalık Enerji

İletişim

  • Adres: Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu – Şişli / İstanbul

  • Tel:+90 (212) 306 50 08

  • Çalışma Saatleri: 08:30 - 18:00

  • E-Posta: info@calikenerji.com