Çalık Enerji

ARAS EDAŞ YÖNETİCİLERİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA BULUŞTU...


​​Aras Edaş Yönetim Kurulu toplantısı 14 Nisan 2014 de Kars’ta gerçekleştirildi. Bölgede elektrik dağıtımındaki kayıp kaçağın engellenmesi için sayaç panolarının dışarıya alınması ve dijital sayaçlarla değiştirilmesi işlemlerine başlanıldı.

Özelleştirmeden sonra 2013 itibariyle %36 olan kayıp kaçak oranının 2014 sonunda %21’e düşürülmesi hedeflen-mektedir.

28 Haziran 2013 tarihinde, özelleştir-me ihalesi sonucun-da, Çalık Holding ve Kiler Holding, Aras EDAŞ’ı devralmıştır.

Aras Edaş; Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Kars illerinde yaklaşık 800.000 aboneye, dağıtım ve perakende hizmeti sunmaktadır. Şirketin faaliyet alanı-nın toplam yüzölçümü 70.993 km² olup, hizmet verdiği toplam nüfus 2.226.155 kişidir.

815.168 aboneye sahip olan Aras Edaş’ın, yıllık elektrik satışı 1.964.565.993 MWh’tır. Tüketimin çoğunluğunu mesken ve ticaret-haneler oluşturmaktadır.

Çalık Enerji

İletişim

  • Adres: Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu – Şişli / İstanbul

  • Tel:+90 (212) 306 50 08

  • Çalışma Saatleri: 08:30 - 18:00

  • E-Posta: info@calikenerji.com