Rafineri ve Boru Hatları

Ceyhan Rafinerisi


Proje Hakkında

​​​ ​​

  • 01.12.2007

Proje Tanıtımı

Çalık Enerji hem ulusal pazara, hem de Doğu Akdeniz pazarına etkin biçimde hizmet edecek olan bir rafineri projesi geliştirmektedir. Rafinerinin yapısı, hem Türkiye'nin, hem de genel Akdeniz pazarının ihtiyaç duyduğu orta damıtıkları maksimize edecek şekilde seçilmiştir. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇESD) çalışmaları tamamlanmış ve aynı zamanda ana işleme birimleri için, proses teknolojisi de tamamlanmıştır. Rafineri çevre üzerine hiçbir ciddi etkide bulunmaksızın, en gelişmiş ve en verimli işleme teknolojisine sahip olacaktır.

Her ikisi de Çalık Enerji'nin alt şirketleri tarafından geliştirilen; Adana Doğu Akdeniz Rafinerisi ve TAPCO Boru Hattı Projesi, Adana / Ceyhan Bölgesi'nde cezbedici ve stratejik bir sinerji yaratmaktadır. Adana / Doğu Akdeniz Rafineri Kompleksi'nin, Adana / Ceyhan bölgesinde boru hatlarıyla (BTC ve Irak) taşınan ham petrolün işlemesi planlanmaktadır. Bu aynı zamanda Samsun - Adana / Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile taşınacak olan ham petrolü de içermektedir. Rafine edilmiş ürünler, ulusal ve komşu pazarlara ihraç edilecektir.