EPC Güç Sistemleri

Balkanabad Basit Çevrim Elektrik Santrali


Proje Hakkında

  • Projenin Adı : Balkanabad Basit Çevrim Elektrik Santrali
  • Kapasi​te : 126,4 MW
  • Ekipman : Basit Çevrim, 3xGE-PG6581-B (Frame 6B)
  • Gerilim Seviyesi : 35 kV & 110 kV
  • Başlangıç Tarihi : Kasım 2002
  • Teslimat Tarihi : Ekim 2003
  • ​​ İşveren : Türkmenistan Enerji Bakanlığı
  • Kapsam : Anahtar Teslimi EPC Ana Yüklenicisi
  • 01.11.2002

Proje Tanıtımı

​​Santralin işletilebilmesi için gerekli tüm ana ekipmanların yanı sıra, yardımcı ekipmanların da temini ve montajları yapılmış olup, işverene anahtar teslim olarak devredilmiştir.

EPC sözleşmesi, enerji santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanların alımını, tüm inşaat yapımı, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Ayrıca proje kapsamında 110 - 220 kV şalt merkezleri inşa edilmiştir. İşletmenin testleri, devreye alma işleri ve​ işveren personellerinin eğitimi de sözleşme kapsamında gerçekleşmiştir.