Petrol ve Doğalgaz

Cudi Projesi


Proje Hakkında

  • Proje Adı: Cudi Projesi
  • Yer: Cudi / Şırnak - ​​TÜRKİYE
  • Lisanslar: AR/ÇPA/M49-C3 (153 km​2​), AR/ÇPA/M49-C4 (153 km2​), AR/ÇPA/N49-B (386 km2​), AR/ÇPA/M49-D3, D4 (306 km2)
  • Lisans Verilis Tarihi: 07.04.2015
  • Lisans Bitiş Tarihi: 07.04.2020​
  • Ortalama Toplam Derinlik: 3.​000 m
  • 24.06.2011

Proje Tanıtımı

    Alaaddin Middle East ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından açılan Doğu Sadak-1 ve Çalışkan-1 arama kuyularında hafif petrol keşfi gerçekleştirilmiştir. Bu keşifler bölgenin hidrokarbon potansiyelini orta çıkarmıştır. Irak'ta geçtiğimiz yıllarda sahip olduğumuz ruhsatlar üzerine yaptığımız jeolojik değerlendirme ve arazi çalışmaları gösterdiği, Cudi bölgesi kaynak kaya, rezervuar kaya, örtü kaya ve kapanım mekanizması bakımında Irak'la kolaylıkla korelasyonu yapılabilir. Yapılan jeolojik değerlendimeler, çevre kuyu verilerinin değerlendirilmesi ve var olan kısıtlı sismik verilerin değerlendirilmesi sonucunda LEAD-A ve LEAD-B belirlenmiştir. Stratejik ortaklık anlaşması imzaladığımız Amerika merkezli High Power Petroleum ile alınacak ortak karar sonucunda, bu yapılar önümüzdeki senelerde  Mesozoyik rezervuar seviyelerini test etmek amaçlı birer arama kuyusu ile değerlendirilecektir. Anlaşmaya göre High Power Petroleum Cudi Ruhsatlarının %50 hissesi karşılığında ortalama 3.000 metre derinliğinde 2 arama kuyusu ve 2 Boyutlu sismik/typoon yapmakla yükümlüdür.