Petrol ve Doğalgaz

Urfa Projesi


Proje Hakkında

 • Proje Adı: Urfa Projesi
 • Bölge: Şanlıurfa
 • Alan: Suruç
 • Lisanslar: AR/ÇPA/N40-C (616 km2), AR/ÇPA/N41-D (616 km2), AR/ÇPA/O40-b1,b2,b3 (257 km2), AR/ÇPA/O​​41-a1,a4 (208 km2)
 • Lisans Verilis Tarihi: 16.12.2014
 • Lisans Bitiş Tarihi: 16.12.2019​
 • Sismik Operasyonlar: 393 km 2B (2011) Sismik Veri Toplama ve Veri İşlem, 100 km 2B Sismik Hat Yeniden Veri İşlem
 • Açılan Kuyu Sayısı: 1
 • Kuyu Adı: Güvenir-1 (2012)
 • Ortalama Toplam Derinlik: 2.000 m
​​
 • 11.09.2008

Proje Tanıtımı

Siluriyen yaşlı Dadaş kaynak kayasından ve Kretase yaşlı organik maddece zengin karbonatlardan türeyen petrolün, Ordovisyen yaşlı Bedinan kumtaşı ve Kretase yaşlı rezervuar özelliğe sahip karbonatlara göç edip kapanlanabileceği düşüncesiyle kuyu açılmıştır.
 
Suriye'de yer alan Fırat grabeninin Türkiye sınırlarına uzanabileceği ihtimali, bölgede Siluriye​​n yaşlı Dadaş kaynak kayasının mevcut olmasının düşünülmesinde etkin olmuştur.
 
Güvenir-1 kuyusu, Ordovisyen yaşlı Bedinan kumtaşı ve Kretase yaşlı karbonat rezervuarlarını test etmek amacı ile 2012 yılında Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde açılmış olup Suriye sınırına 5 km uzaklıkta yer almaktadır.
 
Güvenir-1 kuyusu sonucunda bölgede Dadaş kaynak kayasının olmadığı belirlenmiştir. Ancak diğer muhtemel kaynak kayaların olgunluk derecelerine yönelik test çalışmaları devam etmekte olup bunların sonucuna göre yeniden birdeğerlendirme yapılacaktır.
 ​