EPC Güç Sistemleri

Nainawa Basit Çevrim Elektrik Santrali


Proje Hakkında

  • Proje Adı : Nainawa Basit Çevrim Elektrik Santrali
  • Kapasite : 750 MW
  • Ekipman : 6 x GE PG9161-E (Frame 9E)
  • ​​​ Gerilim Seviyesi : 132 kV & 400 kV
  • Başlangıç Tarihi : Mart 2011
  • Teslimat Tarihi : Ocak 2014
  • İşveren : Irak Elektrik Bakanlığı
  • Kapsam : Anahtar Teslimi EPC Ana Yüklenicisi
  • 28.03.2011

Proje Tanıtımı

​750 MW Nainawa Ana EPC Yüklenicisi
Enerji Santrali, Nainawa 1 km batıda ve Musul'un yaklaşık 80 km güneyindedir.

Bu proje Basit Çevrim Güç Santralidir.

Proje 6 GE 9E Gaz Türbini olarak tasarlanmıştır.

Tesisin net çıkış gücü 750 MW'dir. Tesisten elde edilen elektrik ulusal ağa transfer edilecektir.

Santral üç farklı yakıt (Ham petrol, doğal gaz ve dizel yakıt) ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup, birincil yakıt olarak ham petrol kullanılmaktadır.