EPC Güç Sistemleri

Lebap Basit Çevrim Elektrik Santrali


Proje Hakkında

  • Proje Adı : Lebap Basit Çevrim Elektrik Santrali
  • Kapasite : 149,2 MW
  • Ekipman : 3 x GE LM6000​
  • Gerilim Seviyesi : 110 kV
  •  Başlangıç Tarihi : Mayıs 2013
  • Teslimat Tarihi : Şubat 2014
  • İşveren : Türkmenistan Enerji Bakanlığı
  • Kapsam : Anahtar Teslimi EPC Ana Yüklenicisi
  • 03.05.2013

Proje Tanıtımı

Toplam kurulu gücü 149,2 MW olan santral, 3 adet yaklaşık 50 MW'lık GE-LM 6000 gaz türbinlerinden oluşmaktadır. LM 6000 türbinleri 10 dakika gibi kısa bir sürede tam kapasite elektrik üretmeye başlayacak biçimde tasarlanmış türbinlerdir. Bu türbinlerin Çalık Enerji için bir diğer anlamı ise; Türkmenistan'da ilk defa kullanılacak olması ve Çalık Enerji tarafından inşa edilmiş olmasıdır.

Santralin işletilebilmesi için gerekli tüm ana ekipmanlar ve yardımcı ekipmanların inşaat ve montaj işleri, Çalık Enerji tarafından anahtar teslim olarak üstlenilmiş ve inşa edilmiştir.

EPC sözleşmesinin içeriği, enerji santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanların alımını, tüm inşaat işlerini, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda işletmenin testleri, devreye alma işleri ve işveren personellerinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

Proje tamamlanmasının ardından Türkmenistan Enerji Bakanlığı'n a işletmek üzere teslim edilmiştir.