PROJELER


 • Erzincan/Tercan 5 MW GES -TÜRKİYE                                                         
 • Tedzani HES-MALAVİ                                                         
 • Navoi-2 KÇIS-ÖZBEKİSTAN                                                         
 • Turakurgan KÇES-ÖZBEKİSTAN                                                         
 • Aden BÇES-YEMEN                                                         
 • Gölbaşı Projesi-TÜRKİYE                                                         
 • Polatlı GES-TÜRKİYE                                                         
 • Mary-3 KÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Tuz Gölü YGDP-TÜRKİYE                                                         
 • Watan BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Çankırı-Orta TS-TÜRKİYE                                                         
 • Aşkabat (AST 2-3)-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Yatağan TS-TÜRKİYE                                                         
 • Demircili RES-TÜRKİYE                                                         
 • Al-Khums BÇES-LİBYA                                                         
 • Kızkayası Barajı & HES-TÜRKİYE                                                         
 • Sarpıncık RES-TÜRKİYE                                                         
 • Gardabani KÇES-GÜRCİSTAN                                                         
 • Derweze BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Ahal-2 BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Lebap BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Mary-2 BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Ahal-3 BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Aşkabat (AST-1)-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Adacami HES-TÜRKİYE                                                         
 • Cudi Projesi-TÜRKİYE                                                         
 • Nainawa BÇES-IRAK                                                         
 • Al-Khairat BÇES-IRAK                                                         
 • Navoi KÇES-ÖZBEKİSTAN                                                         
 • Bismil Projesi-TÜRKİYE                                                         
 • Urfa Projesi-TÜRKİYE                                                         
 • Balkanabad-2 BÇES-TRM                                                         
 • Ceyhan Rafinerisi-TÜRKİYE                                                         
 • Samsun - Ceyhan-TÜRKİYE                                                         
 • Daşoğuz BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Aşkabat BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Amuderya YGEİ-TRM                                                         
 • Abadan BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • Balkanabad BÇES-TRM                                                         
 • Türkmenbaşı BÇES-TRM                                                         
 • Çorum/Kutluca GES-TÜRKİYE                                                         
 • Erzurum/Aktoprak GES Projesi-Türkiye                                                         
 • Amasya/Taşova GES Tesisi-Türkiye