SERTİFİKALAR

 

  • ISO 9001 ​

    • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin k​​urulması esnasında uygulanması gereken şartları ta​nımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır.

 

  • ​​ISO ​14001 

    • ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür.

 

  • OHSAS 18001 

    • OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.​​
​​​