YETENEĞİ GELİŞTİRMEK

​​Eğitim ve Gelişim

Eğitim planlamaları Çalık Enerji’nin kurumsal amaçlarını taşıyacak insan kaynağımıza eşit fırsatlar tanınarak planlı, düzenli, sürekli, etkin ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği ve gelişebileceği bir orta​​​mın oluşturulması hedeflenir.

İnsan Kaynakları olarak, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir. İşe yeni alınan her personel Çalık Enerji’nin vizyonuna, misyonuna ve organizasyon yapısına uyumunu sağlayacak kural ve prosedürlerden haberdar edilmek, işine hâ​kim hale getirerek çalışmaya başlatılmak için Oryantasyon Eğitimine tabi tutulur.