YETENEĞİ YÖNETMEK

​Kariyer Planlama

Şirketimizde her çalışana eşit olanaklar sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için​ çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci mevcuttur. Çalık Enerji’nin geleceğe dönük hedefleri ile çalışanın hedefleri arasında eş güdüm sağlanması amacıyla yapılan terfiler yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Çalık Holding ve iştirakleri arasında da kariyer fırsatları çalışanlarımız için mevcuttu​​r.